Anskaffning av dator för företagsbruk

 

Funderar du på att skaffa en ny dator till arbetet? Nedan finner du information om hurdana saker du ska hålla i åtanke för att vardagsarbetet ska bli så smidigt som möjligt.

Arbetet flyter på när arbetsredskapen är i ordning. På grund av detta lönar det sig oftast att inte nöja sig med den billigaste modellen när man köper en dator för företagsbruk. Oftast går det billiga priset hand i hand med en kortare livslängd för datorn och en hel del problem och avbrott som stör arbetet.

 

Är datorn användningsklar eller "startklar"?

För att den nya datorn ska kunna ts i bruk med en gång, måste allt vara färdiginstallerat. Om datorn uppmanar dig att logga in på flera olika tjänster, skapa användaruppgifter och installera kringutrustning, går det lätt en hel eller flera arbetsdagar åt i onödan till att ordna det. En yrkeskunnig expert säkerställer att datorn verkligen är redo att genast tas i bruk. Dessutom kan filerna från den gamla atorn överföras till den nya datorn innan den tas i bruk.

 

Säkra filerna med säkerhetskopiering

Arbetsdatorns viktigaste innehåll är naturligtvis arbetsresultatet - dina filer och dina kunders filer. På grund av detta lönar det sig att ombesörja säkerhetskopieringen av datorn. Det enklaste sättet att göra det är att automatisera säkerhetskopieringen till en fjärrserver. På det här sättet är dina filer säkra i händelse av att någon enhet går sönder.

 

Säkerställ operativsystemets funktion

Operativsystemets funktion är ett vanligt problem. När systemet sviker, förstörs även arbetsdagen. Om de egna kunskaperna inte räcker till, lönar det sig att lägga över övervakningen av operativsystemet på en expert. Med förebyggande övervakning och reparation kan man undvika ett stort antal problem. Samtidigt får du en expert till hjälp som håller koll på eventuella felsituationer.